Het recycleproces

Recycling begint bij u. Als b.v. een plastic flesje leeg is kunt u het natuurlijk in de gewone vuilnisbak gooien, maar gaat de grondstof bij het verbrandingsproces wel verloren. Beter is het om dit flesje apart in een tas te stoppen en bij de Retourette vestiging in uw buurt te brengen. Net als ook lege blikjes, batterijen, melkpakken, kleding, frituurvet, etc. Al deze materialen worden vanuit de Retourette doorgestuurd naar bedrijven die hier weer nieuwe materialen van maken. Lege blikjes worden weer staal en aluminium, waarmee bijvoorbeeld een nieuwe fiets kan worden gemaakt. Frituurvet wordt gereinigd en als brandstof gebruikt. Kleding wordt vaak hergebruikt of er worden nieuwe vezels van gemaakt, waarmee weer nieuwe kleding kan worden geproduceerd. En zo kent elke materiaalsoort een eigen hergebruik.

Binnenkort breiden we onze website uit met leuke filmpjes waarin wordt uitgelegd wat er precies met alle materialen gebeurd.