Gemeenten

De ambitieuze doelen vanuit het Rijk (75% recycling in 2020) vragen om een innovatieve aanpak van het recycle proces. Hoe makkelijker u het uw inwoners maakt, hoe eerder men bereid zal zijn om grondstoffen niet meer bij het restafval te gooien. Retourette speelt in op dit gemak. Wij exploiteren winkellocaties en wijkgebonden brengpunten, waar burgers zelf hun herbruikbare materialen naar toe kunnen brengen. Afhankelijk van de keuzes die u als gemeente maakt, ondersteunend aan óf als volwaardig alternatief (of meer) voor uw bestaande inzamelmethoden.

Onze aanpak onderscheidt zich doordat we de logistieke afvoer hebben ontkoppeld van de traditionele kraakperswagen. We zetten in op verlaging van de kosten voor de burger, creëren werkgelegenheid voor mensen met beperkingen en verminderen de uitstoot van fijnstof. Het incentivesysteem tenslotte zorgt voor lokale betrokkenheid en draagvlak onder de burgers.

Geïnteresseerd? Stuur ons een bericht en we komen onze visie graag bij u toelichten.