Veel gestelde vragen

 

Vraag: waarom is het zo belangrijk om herbruikbare materialen gescheiden in te zamelen?

Om een bepaald materiaal te kunnen maken, zijn grondstoffen nodig. Veel grondstoffen zijn schaars en raken op. Hergebruik van bestaande materialen is dan een goed alternatief. Maar vaak is het ook veel milieuvriendelijker om nieuwe materialen van oude materialen te maken. Minder energieverbruik, minder water nodig, etc. Kortom, hergebruik is milieuvriendelijker en je hebt er minder nieuwe grondstoffen bij nodig.

 

Vraag: wat kan ik allemaal naar de Retourette winkels brengen?

In de Retourette “nieuwe stijl” op de Nieuwe Binnenweg in Rotterdam kan je eigenlijk alles waarvan je het idee hebt dat dit niet in het restafval thuishoort brengen, mits het in een tas kan worden meegenomen. Het gaat dus om “kleinere materialen” als glazen flessen, blikjes, drankenkartons, oud papier en karton, textiel en schoenen, frituurvet, cartridges, mobiele telefoons, klein elektra, batterijen, oude lampen, PET flessen, flacons, restkunststoffen, kurk, CD/DVD, etc.

In de Retourette Shops in Supermarkten is het assortiment wat je kunt brengen iets minder uitgebreid. Maar in ieder geval gaat het dan wel om textiel, frituurvet, batterijen, lampen, klein elektra, mobiele telefoons, cartridges e.d.

 

Vraag: wat gebeurd er met de ingezamelde materialen?

Alle materialen uit de verschillende winkels worden via een centrale locatie bij elkaar gebracht en tot verhandelbare hoeveelheden opgespaard. Bij voldoende volume worden de materialen verkocht aan verwerkingsbedrijven die hier nieuwe producten van maken. Het is onze doelstelling om uiteindelijk de ingezamelde materialen zo direct mogelijk bij de eindverwerkers terecht te laten komen. Zo zorgen we ervoor dat er minder vrachtwagens op de weg zitten en wordt ook op het gebied van milieu weer forse winst behaald.

 

Vraag: waarom kan ik geen medicijnen of klein chemisch afval afgeven?

Dat heeft te maken met de wetgeving en winkeleisen die in zo’n geval gaan gelden. Wij zijn op dit moment niet in staat om tegen acceptabele kosten aan deze eisen te voldoen. Medicijnen kunt u over het algemeen ook bij de Apotheek inleveren waar u ze hebt gehaald. Klein chemisch afval (KCA) kunt u afgeven op de reguliere milieustraat van de gemeente.

 

Vraag: kan ik ook een oud matras of iets anders groots afgeven?

Nee, daar kunnen we kort over zijn: wij nemen alleen materialen in ontvangst die u zelf op een eenvoudige manier (bijvoorbeeld in een tas) mee kunt nemen aar de winkel. Andere materialen kunt u brengen op de gemeentelijke milieustraat of bij een kringloopwinkel in uw buurt. Onze winkelpunten zijn beperkt van omvang en ook willen we voorkomen dat onze medewerkers overbelast worden door zware of grote materialen te moeten tillen/verplaatsen.

 

Vraag: ik zie eigenlijk maar zelden een medewerker in de winkel staan, hoe kan dat?

U brengt de herbruikbare materialen zelf naar de winkel en sorteert dit uit in de juiste vakken. Hierbij heeft u in principe geen hulp nodig van een medewerker. Dagelijks komt er één tot twee maal een medewerker naar de winkel die de volle bakken omwisselt voor lege en de winkel weer op orde brengt. Op woensdag en zaterdag is de balie in de winkel open van 11.00 tot 15.00 uur. Tijdens deze momenten is een medewerker aanwezig om materialen in ontvangst te nemen. Dit is bijvoorbeeld handig als u in één keer een grote hoeveelheid papier of karton wilt brengen. Maar ook als u de kledingkast eens goed hebt opgeschoond en met meerder plastic zakken met kleding zit. Door deze manier van werken houden we onze kosten laag en is er meer ruimte om lokale goede doelen te ondersteunen.

 

Vraag: wat doet u om mensen enthousiast te maken om afval te scheiden?

Allereerst is het voor u veel gemakkelijker om te scheiden materialen in de winkel in te leveren. Alles op één plek, dus nooit meer vergeten om iets aan de straat te zetten (oud papier & karton) en nooit meer zoeken waar nu precies die container staat (plastic, textiel, glas, etc). Daarnaast hebben we bij de start van de winkel “nieuwe stijl” in Rotterdam een goede doelenpot aangelegd, waar ook u een bijdrage aan kunt leveren. Hoe meer materiaal u brengt, hoe hoger de waarde van de goede doelenpot. In de Shops in Supermarkt kunt u ook goede doelen steunen, maar dan via het statiegeldbonnetje.

 

Vraag: in de goede doelenpot gaat 15% van de materiaalwaarde; wat gebeurd er met de rest?

De opbrengstwaarde van de ingezamelde materialen is per kilogram bescheiden. Het gaat er daarom natuurlijk om dat we zoveel mogelijk kilo’s in de winkel ontvangen. Om de winkel te kunnen draaien, moeten we wel huur en energie betalen, ontvangen de medewerkers vanzelfsprekend loon en ook maken we kosten om de materialen af te voeren en samen te voegen met de materialen uit de andere winkels. Daarbij moet alles goed geregistreerd worden, omdat iedere gemeente waar we actief zijn graag een goed inzicht heeft in wat er allemaal gescheiden wordt. Dit alles moet dus worden gefinancierd uit de opbrengstwaarde van de ingezamelde materialen. Maar: alles wat u naar onze winkel brengt hoeft niet meer met het restafval te worden afgevoerd en zo kunnen de kosten van het restafval (inzameling en verwerking) t.z.t. omlaag.

 

Vraag: het goede doel wat ik zou willen steunen staat niet in de lijst.

Dit kan 3 redenen hebben: 1) het door u bedoelde goede doel zit te ver verwijderd van de Retourette winkel, 2) het voldoet niet aan de spelregels voor lokale goede doelen (zie reglement) of 3) het is niet bekend met het bestaan van de goede doelenpot van Retourette “nieuwe stijl”. In het laatste geval zou het handig zijn als u zelf even contact opneemt met de bedoelde organisatie en hun er op attendeert dat deelname wellicht mogelijk is. Wij behouden ons overigens het recht voor om een potentieel “goed doel” te weigeren, als we van mening zijn dat het doel niet past binnen de “geest van het reglement”.